More selected projects

Diploma Col·legi Censors de Comptes

Diploma for the Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, an assignment for Petit Comité.